Å betale kr. 250,-

Bli ditt sanne selv

Kr. 195,- + 55,- i frakt

Forfatter: Vivian Broughton
Norsk oversettelse: Geir Dale

Denne lille boken er en veiviser til å forstå og utvikle vår egen psyke, ut fra våre egne allerede iboende ressurser. Den nye, helhetlige traumepsykologien som denne boken formidler er basert på professor Franz Rupperts Identitetsorienterte Psykotraume Teori (IoPT). Den gir konkrete holdepunkter for å arbeide med traumene våre, og gjøre livet bedre for oss selv.

Ønsker du å kjøpe 5 eller fler bøker til 180,- pr. stk - send en e-post med bestilling til: [email protected]