Geir Dale

IoPT traume- og gestaltterapeut

Velkommen

Vil du utvikle deg i forhold til

  • velvære, livsglede og helse,
  • relasjoner, parforhold, konfliktsituasjoner,
  • økonomi, jobb, frihet til potensial-utfoldelse?

Skritt for skritt kan du gjøre deg fri fra tidlige traumer, som kan forårsake utfordringer som oppstår i livet ditt her og nå.

Det handler om å få kontakt med deler av deg selv hvor du har mistet kontakten, uten å være klar over det. Ved å utforske dypet i deg selv kan du oppdage mulighetene.

Book din samtale her

Terapi og selvmøte

1:1 og gruppe

Interessert i IoPT gruppe på Nesodden denne våren? Klikk her for info og påmelding!

Lengter du etter å gestalte (åpne for, skape) det sanne, det gode og det vakre i livet? Jeg vil gjerne samarbeide og støtte deg, fysisk på Varden Spesialistsenter, Nesodden, eller online på Zoom.

Ta kontakt for 1:1 terapi og selvmøte med Intensjonsmetoden, på epost [email protected], eller telefon 90127376.

Med et faglig utgangspunkt i Gestaltterapien og fenomenologisk tilnærming, baserer jeg nå min terapi på IoPT, etter psykolog Franz Ruppert. Se boka "Bli ditt sanne selv" over.

Etter et traume vil overlevelsesstrategier (i psykologien også kalt "det falske selvet") vedvarende kunne skygge over for å leve fritt og ha det godt. Identitetsorientert Psykotraume Teori (IoPT) støtter prosessen for å leve fullt og helt, mer enn bare å overleve, ut fra din sunne identitet. Det er en prosess for identitetsutvikling - å bli mitt sanne selv ved å ta tilbake og integrere vitale ressurser og deler av meg selv som har blitt splittet av i traume.

I IoPT gruppe arbeider den enkelte med støtte fra gruppen. Geir fasiliterer et Selvmøte etter IoPT Intensjonsmetoden. Deltakeren som vil jobbe med sin intensjon formulerer en Intensjonssetning, og Selvmøtet går ut på at noen av  gruppedeltagerne går i resonans med deler av intensjonen. Intensjonssetningen er et verbalt uttrykk for hva personen vil oppnå med sin terapeutiske prosess. Dette uttrykket står i et forhold til hele personens psyke og historie, og resonansteknikken kan bringe fram ny informasjon som hjelper personen å komme i kontakt med deler av seg selv som har vært fortrengt eller avspaltet.

Hele bevegelsen med å formulere intensjonssetningen og gå i møte med seg selv ved hjelp av resonansgivere vil sette personens selvhelingskrefter i gang mot heling og et sunnere Jeg. Denne prosessen kan fortsette i lang tid etter selve Selvmøtet i IoPT gruppen.

Konfliktbehandling

Utgangspunktet for konfliktbehandling er troen på at alle i virksomheten ønsker å trives med sine kolleger, og alle trenger psykologisk trygghet for å lykkes med å lære og utvikle seg. Konflikter løses ved at alle kolleger sammen lærer nye, mer hensiktsmessige former for samspill og kommunikasjon, og utvikler seg til fullt ut å ta ansvar for seg selv i arbeidsfellesskapet.

Jeg har 25 års erfaring fra arbeid med konflikthåndtering i offentlige og private virksomheter i Norge og internasjonalt. Jeg tar utgangspunkt i psykolog Jan Atle Andersens metode (se hans bok "Folkeskikk og uskikk på jobben").

Ta kontakt for mer informasjon på epost [email protected], eller telefon 90127376. 

Jeg & mitt barn: Leve fri fra generasjonstraumer

Vil du bli med i dette 7 ukers programmet, for deg som opplever belastninger og uro i rollen som forelder? Ta kontakt på epost [email protected], eller telefon 90127376 for å få mer informasjon om programmet, og om hvordan du eventuelt kan delta. 

Om Geir Dale

(f.1968, Oslo)

IoPT psykotraume terapeut (medlem av Norsk Traumeterapeut Forening),

Gestaltterapeut,

og Statsviter (M.Sc., Cand.Polit.). 

Jeg har spesialisert meg på å løse opp psykiske traumer, konflikter og belastninger. I dette arbeidet skjer en steg-for-steg frigjøring av din identitet, det sunne Jeg’et, som vi alle har i vår opprinnelse, og hvor den sunne livskraften og gleden har sitt utspring så lenge vi lever.

Jeg jobber med Intensjonsmetoden, som betyr at jeg støtter deg og tilrettelegger med min terapeutiske metode og teori, men det er din intensjon og dine egne valg som åpner for og skaper endring, og bestemmer hvor du går i din prosess.

IoPT står for Identitetsorientert Psykotraume Teori og terapeutisk praksis, og orienterer altså terapiarbeidet mot identiteten: Hvem er Jeg? og Hva vil Jeg?

Terapien kan forstås som en prosess for identitetsutvikling - å bli mitt sanne selv ved å integrere vitale ressurser som har blitt splittet av og fortrengt. 

Ved konfliktbehandling i arbeidsmiljøet tar jeg utgangspunkt i hver enkelt deltakers ansvar - for sine følelser og sin form i kommunikasjonen. Ut fra klare kjøreregler for kommunikasjon kan konflikter løses på 3 dager med min metode. Hver enkelt medarbeider/leder kan lære om seg selv og sin form, på en slik måte at det skjer læring og kulturendring i organisasjonen som helhet.

Faglig bakgrunn

Da jeg var ferdig utdannet statsviter, for over 25 år siden i februar 1997, skjønte jeg omsider at det er mennesker jeg vil jobbe med. Tett på. Menneskers forhold til seg selv og hverandre.

Jeg var aktivt engasjert i konfliktarbeid, og begynte å jobbe med barn og unge i Oslos lærings- og oppvekstmiljøer, i Osloskolen («Prinsdalsteamet») og så i Konfliktrådet og Røde Kors, hvor jeg ledet utviklingen av det som idag er kjent som «Gatemeglingsprogrammet». Selv om jeg nettopp hadde fullført 8 års universitetsutdanning (jus, historie, statsvitenskap), gikk jeg videre for å utdanne meg til psykoterapeut. Jeg ville forstå bedre og utvikle håndverket som ligger til grunn for kunsten å hjelpe andre som vil vokse og utvikle seg videre.

Jeg utdannet meg først til Gestaltterapeut. Jeg startet min egen private terapipraksis i 2002, og har nå 22 års erfaring som psykoterapeut og coach for privatpersoner, organisasjoner og bedrifter. I en 12-års periode arbeidet jeg også som høyskolelærer med utdanning av psykoterapeuter og coacher ved Norsk Gestaltinstitutt. Verdifulle deler av Gestaltterapien er fortsatt med i min verktøykasse for konflikt- og traumearbeid.

Siden 2008 har jeg vært intensivt engasjert med traumearbeid på grunnlag av IoPT, som er utviklet av tysk professor i psykologi, Franz Ruppert. Jeg har tatt utdanninger med Franz Ruppert, og går jevnlig i veiledning med ham, og med britisk IoPT traumespesialist Vivian Broughton (se hennes bok "Bli ditt sanne selv" over). Dette er nå det teoretiske grunnlaget for mitt arbeid.

I am happy to work in English.

Ich arbeite sehr gerne auf Deutsch.

 

 

IoPT update-seminar med professor Franz Ruppert, på hans takterrasse en sommerdag i München, 2023.